Polityka prywatności sklepu CzasNaPasty.pl 

 

 I. FORMALNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej polityki prywatności. Zanim opowiemy Ci jakie dane osobowe o Tobie zbieramy i w jakich celach je przetwarzamy, trochę formalności.

 

 Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do standardów RODO. Co to takiego? To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określone jako RODO).

 

Kto jest administratorem Twoich danych ?

 

Informuję, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Media Advice Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Leśna 17e/78, 05-110 Jabłonna,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000409495, NIP 5361910424, REGON 145973227, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)     z Administratorem można kontaktować się :

- przez e-mail: biuro@czasnapasty.pl

- telefonicznie : 690-690-812

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności :

a)    zawarcie i wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną na postawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

b)    ustalenie, dochodzenie lub obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na postawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); .

c)    wypełnienie obowiązku prawnego na postawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

d)    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

4)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane będą w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych, np. dostawcom usług IT, księgowości. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;

6)     podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych wymaganych obligatoryjnie jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;

7)     posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych / jeśli była udzielana /,

- prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych;

8)     w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, a przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany korespondencyjny lub adres mailowy;

9)     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

10)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

 

ZABEZPIECZENIA

 

 Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Administrator stosuje certyfikat SSL, służący zabezpieczeniu transmisji danych.

 

PLIKI COOKIES

 

 Przez używanie sklepu czasnapasty.pl  wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tym dokumentem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

 

 Co to są ciasteczka ?

 

 Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość  życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego używamy ciasteczek ?

 

Nasz sklep używa ciasteczek w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Używając ciasteczek nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Rodzaje używanych ciasteczek

 

 W ramach sklepu czasnapasty.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu czasnapasty.pl

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa

 3. pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych   sklepu czasnapasty.pl i tworzenia statystyk.

 

 

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ciasteczek albo je usunąć ?

 

 Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień  dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).